Acer negundo

Vzhledem k několika odlišnostem od ostatních javorů, . Vaniot, Acer fraxinifolium Nutt. Co se barevnosti týče, tak mezi javory zřejmě prvenství obhajují japonské druhy. Avšak najdou se i jiné druhy, které nabídnou zajímavou hru barev a třeba i tvar . V našich podmínkách již zdomácněl a je hojně využívaný v .

O stupeň zpět – Acer sect. Mladší porosty mají ráz různě silně zapojených křovin, ale . Effect of environmental characteristic on. It has leaves that are marbled.

Ash-leaved maple (also known as box elder) is named for its compound leaves that resemble ash leaves, unlike other members of the maples ( Acer ). Acer fauriei, Acer lobatum, Acer trifoliatum, Negundo aceroides, Negundo fraxinifolium , . Photo Locations: San Luis Obispo, CA, Rancho Santa Ana Botanic Gardens – Claremont, CA, LSU Hilltop Arboretum. Please note that the content of this book primarily consists of articles available from or other free sources online.

Family: Aceraceae (maples). Old trees may persist on. North America: most common in the Mississippi Valley, but range extends from New York State and southern Canada to the eastern foothills of . Specimen: View details of USF Herbarium specimens . Status: Native, FACW ( DEP), FACW (NWPL).

Patří k rychlerostoucím dřevinám, ale jeho dřevo je nekvalitní. Hustý porost dokáže vytvořit během 3–let. Acer negundo (Box Elder) Aceraceae. Description: Boxelder is a medium-size fast-growing deciduous tree.

Its compound leaves are different from most other maples. It is hardy to zone (UK) 2. A great plant to attract wildlife as many species of. Pests and Pathogens from.

More on invasiveness: Box-elder is a popular garden tree in Belgium. Observations in the wild are increasingly reported since a few years, . Distribiution Map to Right Counties in blue contain tree.

Shape and Distribution Box elder, also . U nás nakoupíte japonské rostliny, jehličnany, listnáče, magnolie a další.