Alkorplan 35034

Systém fólií ALKORPLAN pro spodní stavbu. Na tuto vrstvu položte geotextilii. BORSALEAF WP FATRAFOL 803. Műszaki adatok: Lemezvastagság: mm.

Felhasználási területek: Alagútak szigetelése. Bár az RENOLIT ALKORPLAN -t általában mint a lapostetők .

Rozměrově stálé střešní hydroizolační folie z měkčeného PVC. Folie pro spodní stavbu proti vodě a Radonu. Nevystužená fólia z mäkčeného PVC (PVC-P) určená na realizáciu povlakových . Geomembrane for tunnels and basement works.

Hot air or hot wedge welding achieves correct assembly of . Možnosti využití jsou od menších staveb až po náročné stavby velkého rozsahu. PVC nebo PE folie na izolaci základové desky? Radonový štítek budovy Dimenze, to znamená . La membrana puede colocarse sobre soportes bituminosos interponiendo un .

Kompletní nabídka fólií a fóliových systémů Alkorplan , Dekplan a Junifol. Mnoho variant, tlouštěk a velikostí za velmi výhodné ceny. Fólie ALKORPLAN se vyrábí v několika typech.

Spodní stavba je proti vlhkosti izolována pomocí izolace proti vodě a radonu. Obvodové suterénní stěny jsou izolovány . Kalanderezett, szöveterősítés nélküli szigetelőlemez . Hutněný štěrkový podsyp po vrstvách, frakce 0-32mm, tl. Hydroizolace bude z vnější strany ukončena ukotvením na. Způsob zakládání je zvolen tak, aby minimálně zasahoval a. Géomembrane pour tunnels et ouvrages enterrés.

TĚRKOVÝ HUTNĚNÝ NÁSYP, 1mm. Dualdek Co dnes probereme? Výběr z nejlepších scenérií v komfortu.

V podlahách je jako tepelná izolace navržen . Izolace bude zároveň tvořit izo- laci proti pronikání radonu z podloží.