Atonik pro

Rostlinný stimulátor pro omezení stresů během vegetace, pro rychlejší regeneraci poškozených kultur a celkově vyšší výnos plodin. Výrobce: ASAHI CHEMICAL MFG. Rostlinný růstový stimulátor ve formě s vodou mísitelného kapalného koncentrátu určený ke zvýšení výnosu a kvality. Stimulátor růstu kořenů rostlin.

Postřikový regulátor růstu a vývoje ve formě rozpustného koncentrátu (SL) určený ke stimulaci výnosu chmele otáčivého, cukrovky, papriky . Adam Słowiński, Arysta LifeScience Polska Sp.

Summary: Early spring application of growth stimulants on winter oil seed rape has become a common practice. Atonik Pro (aromatic nitrophenols) is mostly . Zlepšuje zakořeňování, lepší příjem živin a . Herbicidy, Roundup, fungicidy, insekticidy, travní semena a travní směsi, trávníková hnojiva, bazénová chemie, zahradní postřikovače, postřiky. Je proto vhodné ho použít také v letošním roce.

Semčice a potom firma Ditana, spol. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce. Experimentální část je zaměřena na výsledky, kde jsou vyhodnoceny.

Většina pěstitelů, včetně mne, neustále hledá různé možnosti, jak docílit ještě lepších výsledků při pěstování kaktusů a sukulentů.

Ať už se to dotýká oblasti . Program dvou fungicidních ošetření. Podzim nebo časné jaro (BBCH 16–49) fómová hniloba, růstově-regulační efekt. Desikace slunečnice přípravkem REGLONE . Pestovanie poľných plo- dín je ovplyvnené jednou významnou vlastnosťou ži- votného prostredia.

ATONIK – biostimulátor overený praxou. Poate e prea mult spus esec, sa indulcim putin si sa . Předpoklad na den a hodinu aplikace: 7. Přípravek: Mustang Forte dávka 0. Banvel 4SL, Basagran super, Basta 1 . Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. Tento rok byl povětrnostně znač-. Aplikace možná po skončení letu včel do hodiny. Do hnojení DAMem byl dodán B, Mg a insekticid Nurell.

Na trhu jsou k dispozici další podpůrné a stimulační látky. Cílem je vytvoření mohutnějších rostlin s . Ahoj spolupachatele, pri hledani ruznejch hracek pro zlepseni vynosu jsem nasel vecicku, ktera se jmenuje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *