Černucha rolní

Evropy kromě Pyrenejského poloostrova, . Archiv Podobné NIGELLA ARVENSIS L. Pěstuje se dokonce v Íránu jako zelenina do polévky. Plantae – rostliny oddělení. Původ: střední, jižní a východní Evropa, jihozápadní Asie, severní Afrika.

Zajímavosti: objevuje se zejména v obilovinách. Dříve bývala běžným polním plevelem, dnes je kriticky ohrožená. Další příbuznou je černucha rolní , která se od předchozí liší menším vzrůstem (do cm) a uspořádáním lodyžních lístků, které nedosahují až . Nižší vytrvalý jednoletý plevel, dost vzácně rostoucí v teplých oblastech. Ranunculaceae – pryskyřníkovité.

Doba květu: červen – říjen. Roste v teplých oblastech, .

Mapovanie výskytu na Slovensku. Seznam literatury: – Hejný S. Nigella sativa) náleží do řádu pryskyřníkotvaré. V zemi má silnější kořeny. Bohužel se nám nepodařilo najít produkt černucha rolní.

Jejich pyl je střednívelikosti, mírně oválně zploštělý, se třemi klíčními otvory a síťovaným povrchem. Pylové rousky čemeřic jsou žlutě zbarvené. Jednoletá, 10–50cm vysoká bylina s rozvětvenou lodyhou. Listy má jemně zpeřené do čárkovitých úkrojků.

V některých zemích se přidává jako zelenina do polévek . Semeno černuchy – černý kmín byl nalezen v Tutanchamonově hrobce, ví se, že olej ze. Na příhodných místech může tvořit různě velké porosty. Na kyselém podloží vyrostly suché stepní trávníky s roztroušenými dřevinami třešně křovité, dubu ceru a dubu pýřitého.

Trávníky pokrývá černucha rolní , křivatec . Přeslička rolní Equisetum arvense III.

Kamejka rolní Lithospermum arvense IV. K nim patří třeba černucha rolní a šrucha zelná. Polní kultury jsou pro rostliny místem velmi nepřívětivým. Mnoho problémů způsobuje každoroční orba, která .