Chlorňan

Chlornan sodný je chemická sloučenina se sumárním vzorcem NaClO. Roztok chlornanu sodného, běžně známý jako chlorové bělidlo (SAVO), se často . Chlornany Archiv Podobné Při smíšení chlornanů se zředěnými kyselinami se uvolňuje plynný chlor. Mnoho chlornanů existuje jen v roztoku, stejně jako samotná kyselina chlorná.

Systematický název, chlornan vápenatý. Anglický název, Calcium hypochlorite.

Kvalitní stabilizovaný chlornan sodný. Pogumované cisterny, IBC nádoby z polyetylénu, resp. Proti: Poměrně vysoká cena. Nejsou informace o složení přípravku. Neexistuje racionální popis jak má přípravek fungovat.

Mrdkomediální cancy na nálepce . Vo väčšine prípadov sa používa vo forme -ného roztoku. Bazénová chémia – chémia do bazéna, čistenie bazénov, tekutý chlór do bazénu.

Všetko pre Váš bazén na jednom mieste. Klasifikace látky nebo směsi. Kategorie nebezpečí: Látka nebo směs korozivní pro kovy: . Naše značky uchovávajú domácnosti a pracoviská čisté a svieže, a chránia ich pred mikróbmi. Počas celých desaťročí sme chlórnan sodný používali ako súčasť. Preložiť slovo „ chlorňan vápenatý“ zo slovenčiny do nemčiny.

S výhodou se využívá v dávkovacích . H4karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia (ES) Č. Tekutý dezinfekčný prípravok na úpravu vody v bazénoch. Vysoko koncentrovaný tekutý. Chlórnan sodný, roztok Cl.

Poptáváme gravitační dávkovač na chlorňan sodný – bez přívodu el. Veľa preložených vzorových viet, ktoré obsahujú „ chlórnan sodný”- anglicko- slovenský slovník a vyhľadávač pre anglické preklady. Obstarávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a. H3Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Typ zákazky: Nákup tovaru.

H4Veľmi toxický pre vodné organizmy. UPOZORNENIE: Predaj chemikálií je možný len pre právnické osoby a inštitúcie!