Choroby bramborových hlíz

Hlízy bramboru jsou živou částí rostlin s vysokým obsahem vody, a proto při skladování snadno podléhají chorobám. Zároveň však, jako každý . K nejznámějším fyziologickým chorobám patří: hlízkování, dutost hlíz , rozprasky hlíz , zmlazování hlíz , nitkovitost. Plíseň bramborová na listech.

Mezi nejčastější choroby a škůdce brambor patří mandelinka bramborová , slimáci, plíseň bramboru, černání stonku a měkká hniloba hlíz.

Viry a jimi vyvolané choroby na bramborách jsou u nás z praktického hlediska tradičně. Nejzávažnější škůdce – mandelinka bramborová. Choroba přechází ze stonků, stolonů a kořenů do hlíz , kde se mění v kašovitou, . Háďátko bramborové je extraodolný škůdce, který sníží úrodu až o procent. Ty jsou až centimetry dlouhé a často v hlízách brambor vyžírají chodbičky. Stálé deště ohrožují úrodu, zahrádce hrozí houbové choroby.

Obecně škůdce brambor rozdělujeme na škůdce bramborové natě a škůdce. Nevíte identifikovat chorobu , škůdců či poškození na Vašich bramborách a zároveň.

Hlízy pak mají na svém povrchu hnědé až stříbřitě šedé skvrny, které se . Při mokré hnilobě vytéká při stlačení z hlíz tekutina. K infekci hlíz plísní bramborovou může docházet již během vegetace v případě, že jsou sporangia z listů . Vše ostatní je příznakem buď fyziologické poruchy nebo choroby , případně. I u ekologicky pěstovaných brambor by měly být závadné hlízy před. Více o druzích a dělení brambor: VYZNEJTE SE V BRAMBORÁCH.

Prezentace na téma: CHOROBY BRAMBORU. POŠKOZENÍ HLÍZ NÁSLEDKEM MANIPULACE S NIMI. VIRÓZY – PŘÍZNAKY NEKRÓZY HLÍZ. MYKÓZY PLÍSEŇ BRAMBOROVÁ (PHYTOPHTHORA INFESTANS) PŘÍZNAKY.

Přejít na Hlízy – Na rostlinách vyrůstajících z infikovaných hlíz dochází k šíření patogenu stonkem. Příznaky choroby se nejdříve objevují na vegetačních . Krájet nebo nekrájet bramborovou sadbu? Nožem se totiž snadno přenášejí virové choroby z jedné hlízy na druhou.

Jsme-li však při nedostatku sadby . Charakteristické jsou příznaky patrné na podélném řezu hlízami.

Pro šíření choroby má největší význam infikovaná sadba brambor a kontaminace. Při silném napadení strupovitostí, se zhoršuje skladovatelnost hlíz a mohou se přidružit i jiné choroby , například měkká hniloba hlíz způsobená bakteriemi. Choroba je známá i pod starším nazvem kořenomorka bramborová.

Na hlízách se vytvářejí plochá, černá nebo hnědá vločkovitá tělíska (sklerocia), která . Choroby okopanin, olejnin a technických plodin. Vločkovitost hlíz bramboru (kořenomorka bramborová ) – Thanatephorus cucumeris, a.