Čilimník řezenský

Prokopské a Dalejské údolí vyskytuje, je řazen ke vzácnějším . Chamaecytisus ratisbonensis. Třída : Dvouděložné – Magnoliopsida Čeleď : Bobovité – Fabaceae. Výskyt v ČR : od nížin do podhůří, . Větve má metlovité, poléhavé až vystoupavé, přitiskle hedvábě chloupkaté, ve stáří . Mapovanie výskytu na Slovensku.

Rejstřík: TÉMATA trávník, ENCYKLOPEDIE chamaecytisus, ratisbonensis, čilimník , řezenský , ČLÁNKY chamaecytisus, ratisbonensis, čilimník, . Bohužel se nám nepodařilo najít produkt čilimník řezenský. Cytisus elongatus, čilimník protáhlý, 0. Rostlina je z čeledi bobovité, větve má poléhavé, kvete žlutě. Květy se objevují od dubna do června.

CYTISUS ratisbonensis ( Čilimník řezenský ) CYTISUS rochelii . Drobný poléhavý keřík, roste na výslunných stráních, mezích a ve světlých lesích. Kvete v dubnu až červenci, .

Byliny zastupuje čilimník řezenský , černýš hřebenitý, brambořík nachový, dymnivka plná, chrpa chlumní, koniklec velkokvětý, prvosenka jarní, sesel sivý, violka . Nízký keřík čilimník řezenský rozkvétá na Santonu zpravidla během druhé . Roste na suchých travnatých plochách a křovinatých stráních. Fotoalbum Z českých luhů a hájů Flora Čilimník řezenský. Vyskytuje se řídce, například: Střebovský kopec (Načeratice), Bílý kříž. Větve poléhavé i přímé, chlupaté, loňské.

Jsou to však jen jména – skutečné areály rozšíření těchto rostlin jsou samozřejmě podstatně větší a např. Zachovalá louka s teplomilnými druhy rostlin a živočichů. Z chráněných druhů rostlin se zde vyskytuje například pcháč panonský, čilimník řezenský ,. Listy vyrůstají po 2- na nejmladších . Exkurze do botanické zahrady. Archiv Na této botanické lokalitě se vyskytuje celá řada zajímavých druhů rostlin: přísně chráněný Lýkovec vonný, Čilimník řezenský , Čilimník nízký, Hvozdík kartouzek, . Z dalších druhů stojí za zmínku čilimník řezeňský , vlnice chlupatá, sápa hliznatá, řepovník vytrvalý a česnek žlutý.

Z teplomilných druhů motýlů vyniká žluťásek . Na větších půdních horizontech zběhovec lesní, ostřice kulkonosná a jahodník obecný. Dominuje zde kostřava slanomilná, kručinka chlupatá, čilimník řezenský , pavinec modrý. Ze vzácných druhů najdeme česnek žlutý, kavyl vláskovitý, chlupáček .

V květnu a červnu žlutě rozkvétá několik keříků z čeledi bobovitých – čilimník nízký a č.