Druhy přesliček

Lodyhy většinou nepřezimují, jsou sterilní i . Někteří autoři je však považují za samostatné rody a rod . Odvození tvary sporofylů přesliček od ryniofyt. Systém přesliček vychází z následujícího schématu,. Plavuně, přesličky a kapradiny jsou výtrusné rostliny, které řadíme již k cévnatým. Některé další druhy přesliček vytvářejí pouze jednu zelenou lodyhu, která na .

Ale z botanického hlediska existuje i . Pro vnitřní užití slouží výhradně přeslička rolní. Při sběru hrozí možnost záměny s dalšími druhy přesliček. Nebezpečná je zejména přeslička bahenní s obsahem.

Recentní druhy jsou byliny, vzácně liány. Vyznačují se plazivými oddenky a dutými, podélně rýhovanými, přeslenitě. Nesmí se však zaměnit za jedovaté druhy přesliček a to přesličku lesní, . Přesličky patří mezi vytrvalé cévnaté rostliny.

Materiálová náročnost: středně náročné.

Jedná se o nejhojnější druh přesličky na našem území. Roste na polích, zahradách, v trávnících, parcích, sadech, železničních náspech, okrajích cest, příkopech . Protože všechny druhy přesliček ukládají ve svých listech kyselinu . Většinu druhů přesliček nejčastěji vysazujeme k vodním plochám, protože se jim tam dobře daří. Ideální jsou okrajové zóny rybníčku, kde je . Co století, to nově objevené účinky přesličky rolní, takže vlastně kdoví,.

Jiné podobné druhy přesliček jsou jedovaté – přeslička mokřadní, přeslička lesní nebo . Jsou to převážně stínomilné a vlhkomilné. KAPRAĎOROSTY ( PTERIDOPHYTA). Bylinky, byliny, přeslička, zdravi. Nesmíme zaměnit za jiné druhy přesliček , které můžou být nebezpečné. Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd na 2. Název materiálu: Kapradiny, přesličky , plavuně.

Všechny druhy přesliček rozmnožujeme dělením, které se musí provádět na jaře. Stanoviště: na slunci, polostín. Rostlina známa již od střední křídy, z recentních druhů se uvádí Equisetum.

Léčivé možnosti přesličky jsou velmi široké, ale zejména zabírá na různé druhy krvácení, na choroby ledvin, močového měchýře a dokonce omezuje a zastavuje. Stavba: Stonek – článkovaný, dutý, rýhovaný, ukončený výtrusnicovým klasem, větve jsou na něm v přeslenu.

Originální školní plakát z hodiny přírodopisu vyobrazující různé druhy přesliček a stadia jejich růstu, může dnes posloužit jako zajímavá dekorace na stěnu! Dva druhy lodyh a) JARNÍ .