Hořec bezlodyžný

Vyskytuje se v některých evropských horách, u nás však již ve volné přírodě vyhynul. Ciminalis acaulis (L.) Borkh. Jedna z nejkrásnějších skalkových trvalek a zároveň jedna z mála rostlin s opravdu modrými květy se jmenuje hořec.

Na loukách rostl i nejznámější hořec bezlodyžný (Genciana acaulis), který u nás vyhynul a nyní se v Bílých Karpatech dělají pokusy s jeho . Kochův = modrohořec bezlodyžný.

Nízká atraktivní skalnička pocházející z Alp a Karpat. Jest natolik vzácný, že v Červeném seznamu dosud je . Známý druh hořce vhodný do skalek s odklonem od slunce, případně lehkého . Hořec je alpská rostlina pocházející z hor Pyreneje, Alpy či Karpaty. Sazenice zakořeněná v nádobě, vegetativně množená. Popis: Vytrvalá bylina vytvářející přízemní růžici elipčitých listů, . Hořec jarní, Clusiiův a bezlodyžný potřebují vápenaté půdy.

Především do skalek, hořec tolovitý i do trávníku, do přírodních partií zahra skupinové výsadby.

Koruna je zvonkovitě nálevkovitá. HOŘEC BEZLODYŽNÝ – GENTIANA ACAULIS FROHNLEITEN. Roste v trsech, květ blankytně modrý dorůstá výšky do cm. Nabízíme komplexní služby v oblasti zakládání a údržby zeleně, arboristické služby (péče o dřeviny, řezy a kácení stromů pomocí stromolezeckých technik) a. Velmi známý druh hořce ,nápadný svými velkými tmavě modrými květy,které se otvírají v období květen-červen.

Tvoří trsy svěže zelených,tuhých listů. Stálezelená, kobercovitá trvalka, původem z horských oblastí Španělska a Itálie, vytvářející přízemní růžici listů. U nás je zařazena mezi vyhynulé druhy.

Listy jsou lesklé, tmavě zelené. Je možné ji pěstovat jako letničku nebo trvalku. V našich podmínkách je rostlina pěstována v okrasných záhonech nebo . Fotografie húb a rastlín s diskusiou a možnosťou hodnotenia. Velikost květináče prodávané rostliny je 9xcm. Gentiana acaulis – hořec bezlodyžný.

Vytváří široké trsy přízemních kopinatých listů, vysoké do cm. Původní luční společenstva byla nahrazena mezofilní ovsíkovou loukou .

Hořec bezlodyžný – stálezelená trvalka s přízemními růžicemi eliptických až kopinatých lesklých, zelených listů.