Ječmen jarní

Hospodářský význam jarního ječmene. Jarní ječmen je v České republice v posledních letech pěstován na výměře kolem 4tis. Zahrnuje druhů planého ječmene a jeden druh kulturní: ječmen setý.

Archiv V České Republice je ječmen jarní v posledních letech pěstován na výměře okolo 4tisíc ha. Jeho využití je v potravinářském průmyslu – používá se zejména .

Ječmen jarní – nesladovnícké odrůdy. Odrůda registrovaná v EU Argument. Středně raná nesladovnická odrůda s vysokým výnosovým potenciálem a . Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s. Vedle vysoké spotřeby N, P, K odčerpá také značné množství Ca, . Systém ošetření jarního ječmene.

Založení porostu jarního ječmene.

Přesný termín výsevu jarních obilovin (pšenice, ječmene , ovsa) nelze stanovit, stejně jako termín sklizně. Obecně se uvádí, že výsev by měl být . Vychází z obecných zásad pro pěstování sladovnických ječmenů. Musíme si uvědomit, že ječmen má velice krátkou vegetační dobu (– 1dnů), slabý a . Uplatněná metodika byla zpracována na základě výsledků výzkumu řešeného na FAPPZ ČZU . BOJOS – Charakteristika odrůdy. Provozně ověřená česká odrůda s výběrovou sladovnickou kvalitou vhodnou pro výrobu Českého piva.

KVORNING jednoznačně splní veškeré vaše požadavky na krmný ječmen. Learn faster with spaced . Rostlinná produkce a technologie – výrobní technologie a sumární ukazatele v RV. Výnosy ječmene jarního mají v posledních osmi letech klesající trend (průměrný úbytek výnosu přibližně kg.ha-za rok, při výnosu kolem t.ha-1).

CZ Koren kruh, zesílení a vyrovnání porostu, odstranění nadbytečných odnoží. CZ Kvet a plod kruh, snížení . V tomto projektu budu zpracovávat danou plodinu – ječmen jarní. Historie jeho pěstování je snad ještě starší než u .

Nabídka jednotlivých odrůd osiv se může měnit dle sezony a skladových zásob! Polopozdní krmná odrůda s velmi . Uživatel geneticky modifikovaného organismu. Kategorie, Oprávnění k nakládání s GMO na základě povolení. Zkrácený název, ÚEB – ječmen jarní – oprávnění .