Jmelí bílé

Sbírá se během prosince a ledna. V tomto období si jmelí aspoň nespleteme s ochmetem evropským, který . Ve světě existuje asi 1botanických druhů jmelí, z nichž u nás roste pouze jmelí bílé (Viscum album). Především v teplejších oblastech . Užívali jej již staří Řekové a Římané.

K lékařským účelům se užívají větévky s listy, v současnosti převládá . V korunách jehličnatých i listnatých stromů vytváří kulovité trsy, které mohou být staré až několik desítek let. Semena, která vysazujete na listnatý strom, musí pocházet zase z listnatého stromu, jedná se o poddruh: jmelí bílé listnáčové (Viscum album subsp. album). Na její čarovné účinky věřili již Keltové a staří Germáni, kteří si pomocí jmelí . I u nás má jmelí symbolický význam, . Kdo by neznal jmelí bílé (latinsky viscum album)? Roste roztroušeně jak parazit na listnatých stromech, jedlích i borovicích. Zmínky o jmelí se objevují ve starých ságách a pohádkách.

Vánoční svátky jsou opředené mnoha mýty, zvyky a pověrami. Jednou z nich je, že se jmelím přijde do našeho obydlí . Pomáhá při bolestivé menstruaci, zmírňuje klimakterické potíže (návaly), při ateroskleróze a příznacích stáří vůbec, má příznivý uklidňující účinek na srdeční . U nás ve střední Evropě máme ovšem z tohoto bohatství pouhý zlomek – jediný druh, jmelí bílé (Viscum album). Jmelí je učebnicový případ . Používá se při kolísavém krevním tlaku a kornatění tepen – zabraňuje stárnutí cév.

Málokterá rostlina je opředená tolika mýty jako jmelí. Velmi dobře ovlivňuje také funkci žláz, . Květy v úžlabí vidlic jsou zelenavě dvoudomé v klubku a plodem je bílá bobule se srdčitými semeny. Cizopasí na větvích ovocných a divoce rostoucích stromů (především jehličnatých) pomocí . Plantae – rostliny oddělení Magnoliophyta – rostliny krytosemenné třída .