Lucni travni smes

V této kategorii najdete nabídku lučních travních směsí z produkce moravské firmy Agrostis. Jedná se o pečlivě sestavená luční travní osiva se specifickým užitím . Nabídka druhově pestrých směsí pro osev trávníků. Speciální travní osivo za výhodné ceny.

Bylinné travní směsi , travní luční směsi. UNI Aroma travní směs luční – travní směs.

UNI-L-travní směs luční raná – travní směs. UNI-L-travní směs luční polopozdní až pozdní – travní směs . Vysoký podíl srhy a ovsíku zajišťují velmi vysoký výnos píce na sušších i . Raná, velmi výnosná směs složená z druhů, které dobře snášejí sušší podmínky. Travní směsi speciální, např.

Receptura obsahuje druhy a odrůdy s . Nosnými travami jsou bojínek luční a kostřava luční. Spodní patro tvoří lipnice luční a kostřava červená, které spolu s jetelem plazivým zajišťují úrodnost drnu a. Základ směsi tvoří srha, jílky, kostřavy, bojínek luční , jetel luční a jetel plazivý.

Směs je určena na trvalé zatravnění extenzivně využívaných ploch. Prodejna Zahrádkář, Děčín – prodej travních směsí: parková, hřišťová, luční , pastevní, osiv a. Nákup bez rizika: dní na vrácení. Nosnou travou je zde srha, kterou doplňují hybridní a ostatní jílky a spolu s jetelovinami ji zkvalitňují a zchutňují. Provádíme analýzu hroznů, moštů a vín dle . Vlastnosti: Jetelotravní luční směs AROMA je vhodná pro založení pícních porostů s předpokladem trojsečného využívání jak na zeleno, tak na . Obsahuje druhy a odrůdy trav s vyšši tvorbou zelené hmoty a jetel luční. Pro zakládání víceletých travních porostů určených především pro produkci.

Kostřava rákosovitá, 3 Lipnice luční , 8. Objednávkový formulář na travní směsi. Luční travní směs Hortus je vhodná zejména k založení pícních porostů s předpokladem trojsečného využívání jak na zeleno, tak na produkci sena. Standardní luční směs rozšířená o vytrvalejší druhy. Poskytuje až seče v pozdnějších termínech.

Silnými stránkami lipnice luční jsou odolnost vůči sešlapání, tolerance vůči zimě a výborný vzhled po sečení. Slabší stránkou je především . Bělokarpatská luční směs Ekonomická varianta travní směsi bez bylin, ve směsi se vyskytuje asi 3- bylin sesbíraných při sběru trav. JÍLEK MNOHOKVĚTÝ x KOSTŘAVA . Složení: Bojínek luční.

Luční směs je polopozdní až pozdní směs. V této směsi převládá bojínek luční a kostřava . TRAVNÍ SMĚSI PRO HŘIŠTĚ A OSTATNÍ SPORTOVNÍ PLOCHY. Hřišťová extra – vysoce kvalitní.