Lýkovec vonný

Thymelaea cneorum (L.) Scop. Nízký druh lýkovce , jehož větve jsou poléhavé. Má nápadné květy ve svazečcích. Kriticky ohrožený druh naší květeny.

Na střední Moravě roste na posledních dvou lokalitách s několika málo polykormony.

Celá rostlina lýkovce je jedovatá a tvrdí se, že i dlouhodobé intenzivní vdechování vůně květů. U nás se v přírodě vyskytuje lýkovec jedovatý a lýkovec vonný. Daphne cneorum – lýkovec vonný.

DAPHNE CNEORUM – lýkovec vonný. Slovensky: lykovec voňavý, německy: Rosmarin-Seidelbast, polsky: wawrzynek główkowaty. Tyto snímky byly pořízeny prvním digitálním fotoaparátem vůbec, 4Mxp. Ten rozdíl oproti dnešku je.

Mapovanie výskytu na Slovensku.

Dostaly se tedy na seznam přírodního bohatství . Mikropropagace lýkovce vonného. Fotogalerie k příspěvku Ostrá. Je stálezelený a měl by se každé tři . Bohužel se nám nepodařilo najít produkt lýkovec vonný. Rostlina je chráněna podle vyhlášky MŽP ČR č. Sladký, Jiří: Když zavoní les – lýkovec vonný na jižní Moravě.

Vonné keříky lýkovce lákají hmyzí opylovače – velmi často i vzácné motýly. Zvlněný reliéf Na Adamcích Na Adamcích Okáč zední (Lasiommata megera) Na . Důvody ochrany a péče: Národní přírodní památka Holý vrch byla zřízena k ochraně ojedinělého izolovaného výskytu kriticky ohroženého lýkovce vonného. Jsou pronikavě vonné, kármínově červené, purpurově, růžové a zřídka i bílé.

Byl proveden terénní průzkum s následnou inventarizací dřeviny. Lýkovec vonný v přírodní památce Branžovy nedaleko Loděnice, Středočeský kraj. Výsledky vlastního průzkumu byly porovnávány s dříve provedenými výzkumy. Květy lýkovců se objevují v době, kdy je zahrada ještě zahalená v bílém tichu.

K další odrůdám patří lýkovec alpský (D. alpina L.), lýkovec vonný (D. cneorum), . Ve světlých lesích a hlavně ve vápencových půdách a stepních loukách roste menší lýkovec vonný , plody má červenohnědé.

Užívalo se ho jako rybího jedu.