Ochrana vinné révy proti chorobám

Ochrana vinné révy proti houbovým chorobám. Choroby vinné révy trápí velkopěstitele i nadšence, kteří si hýčkají svůj malý vinohrad pro radost. Napadají i jednotlivé keře, které jsou . Situační zpráva o ochraně révy vinné pro 28. Choroba může napadnout hrozny těsně po odkvětu a ty posléze usychají. Antre WG fungicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelného granulátu k ochraně proti chorobám jádrovin, révy vinné , rajčete, třešně a višně.

Postřikový kontaktní fungicid na ochranu proti padlí v sadech, vinicích a dalších. Fungicidní přípravek Antre k ochraně proti chorobám jádrovin, révy vinné , . V ochraně proti padlí by měla být uplatněna preventivní opatření a odolnější odrůdy. Výskyt onemocnění snižují opatření, která optimalizují růst . Největším problémem jsou houbové choroby – hlavně plíseň révy.

Je vhodné spojit ochranu proti padlí s ochranou proti plísni révy. Při silném napadení listů dochází k. Plíseň révy je nejnebezpečnější chorobou révy vinné. Vodorozpustný mikrogranulát k ochraně révy vinné proti padlí révy. Takže vinnou révu máme již asi let ,nikdy jsme ničím nestříkali , myslím.

Největší škody choroba způsobuje napadením zrajících a zralých hroznů na jejichž. Významnou součástí ochrany jsou preventivní pěstební opatření, která omezují. Nejdůležitější je ošetření v době zaměkávání bobulí, kdy je vinná réva. Je možný rozvoj rezistence k dikarboximidům, proto by se tyto přípravky měli . U porostů s pravidelným výskytem padlí je třeba začít s ochranou již ve fázi až listů a do květu provést dvě ošetření.

Fungicid ve formě vodní emulze k ochraně řepky proti houbovým chorobám , peckovin . Je třeba včas odstranit květenství, aby se zabránilo zbytečnému vysilování rostliny. Padlí révy patří mezi nejvýznamnější choroby révy vinné.