Přeslička bahenní

Dva nejdůležitější druhy, přeslička rolní a přeslička bahenní se sobě velmi podobají a pro sběrače léčivých rostlin-laika poskytují jednu z těch . Dnes jsem Vám připravil článek, ve kterém snadno odlišíte přesličku rolní a jedovatou přesličku bahenní. Přeslička bahenní Foto: Květoslav Hísek. Vytrvalá oddenkovitá rostlina, vytvářející jen jeden typ lodyh jednoduše přeslenitě větvených, zelených a zakončených . Plantae – rostliny oddělení.

Index page First page At first page Next page Last page. Ta se totiž používá do koupelí, ale pozor – nesmí se . Je o tak podobné rostliny, že riziko záměny a tím i nepříjemných následků na . Na rozdíl od přesličky bahenní má přeslička rolní výrazný sezónní dimorfismus, na jaře . Pro vnitřní užití slouží výhradně přeslička rolní. Nebezpečná je zejména přeslička bahenní s obsahem.

Při sběru hrozí možnost záměny s dalšími druhy přesliček.

Calla palustris – ďáblík bahenní, Carex. Dále se na našem území vyskytuje také jedovatá přeslička bahenní. Fosilní záznam přesliček nejstarší. Systém přesliček vychází z následujícího schématu,. V bahenní zóně je neustále vlhko, voda může vystoupat až na cm.

Spolu s přesličkami se v těchto podmínkách daří i kosatcům, rdesnu a . Velmi rozrůstavá rostlina. V optimálním substrátu dosahuje výšky 1m. Je vhodné ji omezit kontejnerem. Mapovanie výskytu na Slovensku.

Vyskytuje se v bažinách a na vlhkých loukách. Ani přeslička rolní není zcela neškodná a přeslička bahenní může být dokonce za jistých okolností i nebezpečná, jelikož obsahuje řadu značně toxických . Comarum palustre (záběhlík bahenní) – neob- vyklá rostlina vyžadující kyselou. Zpět k přeslička bahenní. Ostatní druhy přesličky, jako přeslička bahenní a lesní obsahují vysoké procento alkaloidů a mohou proto ve vyššich dávkách působit až toxicky .

Equisetales, Čeleď Equisetaceae D. Nejznámější a nejčastěji se vyskytujícím druhem je přeslička rolní. Taková je například u nás se vyskytující přeslička bahenní. Jak napovídá její název, roste převážně v bažinách. Po požití přesličky bahenní se může objevit . Je třeba věnovat zvýšenou pozornost, aby nedošlo k záměně s přesličkou bahenní , která je . Na pastvině koně přesličku jen málokdy spasou, nebezpečná je ale předložená v krmení v. Bohužel se nám nepodařilo najít produkt přeslička bahenní.

Nejdůležitější obsahovou látkou přesličky rolní je kyselina křemičitá, rostlina jí obsahuje asi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *