Prvouka

Prvouka je vyučovací předmět, ve kterém se žáci seznamují s prvotními poznatky o okolním světě. Zahrnuje základní znalosti z oblasti vlastivědy, geografie, . CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět Prvouka Je součástí vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Procvičuj pracovní listy k Prvouce pro 1.

Prohlédni si pozorně obrázek. Jak se jmenují ptáci, které vidíš na obrázku? Zůstávají u nás přes zimu? Proč odlétají do teplých krajin? Obrazek PROCVIČUJEME NÁZVY HUB FORMOU TESTU.

Předměty: Český jazyk, Anglický jazyk, Matematika, Prvouka , Přírodověda, . Tématický okruh, odkaz (pdf).

Záchranné složky, pracovní list. Zvířata – volně žijící , pracovní list. Určování sportu, pracovní list. Názvy zvířat, pracovní list. Predmet: Prvouka – Prírodoveda Prvouka – učebnice Ročník: 2. Obsahuje přehledy učiva s orientačními harmonogramy, přehledy očekávaných výstupů, klíčových kompetencí a průřezových témat.

Vyberte si z široké nabídky učebnic prvouky pro prvňáčky. Kromě učebnice prvouky a pracovních listů u nás najdete například také domino o . Kladie dôraz na splnenie cieľov a vzdelávacieho štandardu . Učivo k seznámení se s proměnami přírody v létě, o vztazích člověka k přírodě. Pomocí jednoduchých testových otázek si žáci zkontrolují, jaké mají znalosti o probraném učivu prvouky. List je vhodný pro žáky 2. Interaktivní prvouka (na rok).

Nová řada JÁ A MŮJ SVĚT vytvořená v souladu s RVP ZV obsahuje pracovní učebnici pro 1. Vybírejte z novinek a bestsellerů kategorie Učebnice prvouky.

Dnes objednáte, zítra vyzvednete… a můžete začít číst. Moderní barevná učebnice je zpracovaná v souladu s RVP ZV. Je součástí edice Čtení s porozuměním, která je zaměřena na podporu čtenářské gramotnosti s .