Rašeliniště

Jde o bažinný ekosystém, který je trvale zamokřen podpovrchovou nebo . Nahlásit další obrázek Nahlaste prosím urážlivý obrázek. Hojkovské rašeliniště je národní přírodní památka, která se nachází nedaleko obce Hojkov v okrese Jihlava. Líbí se vám šumavské slatě?

Symbolicky je přeneste i do své zahrady v podobě malého rašeliniště. Krom domácích druhů se v něm bude dařit i exotickým .

Napínavý příběh o smrti a tajemství ukrytém v mokřadech. Jedním ze symbolů Šumavy jsou rašeliniště , kterým se v centrální části národního parku říká slatě. Přírodní rezervace Černohorské rašeliniště je největším rašeliništěm lesního typu v Krkonoších.

Naučná stezka Dářská rašeliniště. Rašeliniště se vyvinula na přelomu poslední doby ledové a . Původní naučná stezka kolem rybníka Velké Dářko byla na . Rezervace se nachází v okrese Chomutov v . Leží v sedle Skřítek přímo u silnice spojující obce Sobotín a .

Lokalita je důležitým refugiem . Jezdovické rašeliniště Drobné rašelinné prameniště na okraji lesního komplexu u obce Jezdovice nedaleko Třeště na Jihlavsku. Toto rašeliniště se nachází v úvalu bezejmenné vodoteče na okraji lesního porostu cca km východně od osady Pasečná vlevo podél komunikace Pasečná. Význam rašelinišť bývá často pro vývoj globálního klimatu podceňován. Je to jedna z nejstarších a největších přírodních rezervací na Karlovarsku a nejcennější část CHKO Slavkovský les.

Kladská rašeliniště jsou ojedinělým . Jedná se o unikátní ukázku revitalizace rašeliniště po ukončení průmyslové těžby. Soumarské rašeliniště najdeme nedaleko Soumarského mostu. Za podrobnější prozkoumání stojí i okolí: tajemná rašeliniště s jezírky a loukami porostlými klečí, či revír pytláka Hennricha v okolí Pytláckých . Na plochém rozvodí s rozvětvením vod do řek Sázavy a Doubravy asi kilometr od obce Radostín vzniklo rašeliniště s výměrou cca hektarů s hloubkou . Leif zaparkoval na malém . Vegetace rašeliništní , prameništní. Nakonec ji objevili až policisté promrzlou a zabořenou v rašeliništi. V lese však zabloudila a zapadla do rašeliniště ,“ uvedla policejní mluvčí . Podmínkou pro vznik rašeliniště je nepropustné podloží, které zadrží dešťovou či pramenitou vodu a . K vidění je spousta vzácných rostlin.

Zajímavá jsou pro přírodovědce, kteří zde nalézají vzácné druhy rostlin a živočichů. Nejvhodnější je aby na rašeliniště dopadalo ranní, dopolední a odpolední slunce.

Tedy odpolením se myslí až po 15té hodině. Při vybírání přirozeného stínu . Krásenské rašeliniště je nejrozsáhlejší vrchoviště Slavkovského lesa. Je známé také pod názvem V Borkách, nebo rašeliniště Čistá.

Nalézá se na silnici mezi . Opatření, která mají zabránit vysychání rašeliniště v rezervaci Nová louka v Jizerských horách, chystají ochránci přírody.