Revizní šachta dn 600

Neprůlezná kanalizační šachta , vnitřní průměr šachty 6mm, barva. Jedná se o praktická a ekonomicky výhodné řešení. Hlavní předností plastových. Kanalizační šachty s průměrem 6mm s možností napojení na kanalizační potrubí KG nebo UR.

Domovní revizní šachta o DN 4nabízející díky stavitelné výšce od do m maximální komfort při montáži.

Dno s přítokem (levý nebo pravý přítok) ∅ 6,vyrobené z PP. DN 6s Begu poklopem je vhodná . Instalace šachet DN 2- DN 4a uličních vpustí. Specifikace pro vstupní a revizní šachty v oblastech.

DN 1do DN40 vlnovce a teleskopu s poklopem o nosností 1tuny . Výhodou kontrolní revizní šachty je její dlouhá životnost a jednoduchá. SACH revizní šachta kanalizace šedá, dvorní vpust 7x 7Součástí není poklop, mříž, rám. WAVIN EKOPLASTIK TEGRA 6KG dno šachtové 200mm, 90°, průtočné,.

Tegra 4revizní šachta ∅ 400. Revizní šachty DIAMIR 400. PP o jmenovitém průměru 6mm.

ACHTOVÁ DNA slouží jako spodní část revizních vodotěsných šachet pro kanalizační řád DN 1- 6mm všech druhů kanalizačního potrubí. Minimální jmenovitá světlost kanalizační přípojky je DN 150. V úzké cestě je vedena dešťová kanalizace bez revizních šachet.

Regulační drenážní šachta. Lapač nečistot šachty , Lapač nečistot vyjímatelný – pro poklopy DN6. Vstupní šachta je o průměru 6mm a výšce 2mm.

Výztuhy jsou po celém obvodu. Technické změny vyhrazeny. Dílce pro vstupní a revizní šachty jako vyrovnávací prstence, kónusy, zákrytové. Při napojení kanalizační přípojky do revizní šachty může být napojení ve.

Skruže a kónus jsou vybaveny masivními plastovými stupadly. Plastové revizní šachty a uliční vpusti. Jako revizní šachty pro přípojky nebo jako silniční vpusti.

R1 Kalový koš As madlem, průměr 385mm, výška 6mm, kus, 6. Teleskopické poklopy a mříže DN. Důležitým prvkem systému EcoBloc je i nová integrovaná revizní šachta.