Stomp postřik

Při aplikaci je třeba dbát na rovnoměrné rozdělení postřikové kapaliny. Přípravek se aplikuje pozemně postřikem. Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s . Zasažené rostliny hynou krátce po vyklíčení nebo vzejití.

Dobrý den, ještě se chci zeptat na postřik stompem , aplikovat ho než . Je aplikován postřikem na povrch půdy a zapraven. Patří mezi preemergentní herbicidy, v travních porostech . Postřikový selektivní, systémově působící listový herbicid ve formě koncentrátu k hubení jednoletých. STOMP , dávkování jsou litry přípravku na objem postřikové kapaliny, . STOMP 4SC hubí široké spektrum jednoletých plevelů, nepůsobí na vytrvalé.

Doporučené dávkování obou postřiků na česnek je stejné jako pro další . Herbicid Pendifin 4SC ( půdní herbicid) je selektivní postřik určený k likvidaci jednoletých dvouděložných plevelů , prosovitých trav a chundelky metlice.

Postřik byl vyzkoušen na druzích kaktusů, které se nacházely v různých . V této době se tedy jahodník snaží probouzet a proto je rizikové provést postřik Stompem. Dlouhodobý problém je nalézt postřik do česneku. Na tyto existují postřiky stomp na jaře, Goal přes léto a ke konci produkční doby je vhodný postřik Targa. Vyzkoušel jsem několik postřiků ale na jeden druh nic nezabírá. Připravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Pokud je postřik prováděn tak, že může dojít k ohrožení dalších osob, . Odstranění obrostu kmínků a hlavy keřů Nahoru. Postřik vodou (jemná mlha), pěna, písek nebo oxid uhličitý (CO2). Nevhodná hasiva: Vysoko objemový vodní proud. Zvláštní nebezpečnost vyplývající ze. Je velice důležité aby byla aplikace postřiku provedena před otevřením . Pokud pěstujete kukuřici ve velkém množství, určitě oceníte postřiky na plevele v. Sběr sena sběracími návěsy vč.

Srovnejte ceny produktů internetových obchodů. Postřik Agro Likvidátor zeleně STOP 1ml.

Preemergentní postřik například přípravkem STOMP 400SC. Stomp ) nebo prosulfocarb (Boxer).