Újv řež

Technicko-inženýrské a projektové kapacity, aplikovaný výzkum, špičková technologická výbava a více než let zkušeností ve službách . Jejím původním posláním byly činnosti spojené se základním výzkumem v oboru jaderné fyziky, . Navštivte sekci KARIÉRA, kde jsou všechna aktuální volná pracovní místa. Obchodního rejstříku – majitelé, vedení firmy, vztahy osob. Hlavní, Husinec, výpis z obchodního rejstříku – adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti . Zabýváme se výzkumem a vývojem v oblasti jaderných technologií a nakládání s radioaktivními odpady v energetice a průmyslu. Dobrovolné sdružení subjektů zabývajících se zkoušením.

Vědeckotechnický park a podnikatelský inkubátor ÚJV , Řež. Většina zástavby obce Husinec i její obecní úřad jsou dnes na území Řeže. Ve spolupráci s VŠCHT tu vyvinuli Power-box 180W, přenosný zdroj energie s vodíkovým . Do čela společnosti přichází z vedoucích pozic . L a 11M SPŠST Panská pod vedením Kataríny Kovaľové a Jaroslava Reichla . Bývalý zaměstnanec – Laborantka – Husinec – Řež.

JV Řež vstupuje na trh s vodíkovými bateriemi.