Vedení vinné révy

Výsadba a řez révy vinné část I. Omlazující řez – některé odrůdy stářím ztrácí vitalitu, část keře odumírá. Může to být způsobeno nadměrnými . Prohlašuji, že jsem práci na téma Možné způsoby vedení révy vinné vypracoval samostatně a veškeré použité prameny a informace uvádím v seznamu použité. Pro pěstování vinné révy u nás na kopci jsem se rozhodla už v zimě.

A trochu mne při pohledu na moje sazeničky pobavila informace z knih o . V minulém článku jsem začala psát o tom, jak se snažím jako laik vyznat v pěstování vinné révy. Teď pokračuji především na téma vedení révy. Aby vinná réva dobře plodila, důležité je nejen správné založení. Jak si správně zapěstovat sazenici révy. Jak na to: výsadba révy vinné.

Cílem článku je rozebrat přípravu půdy, výsadbu vinice a její vedení.

Přejít na Řez (rýnsko-hessenské vedení , Guyotův způsob řezu) – Vinnou révu řežu brzy zjara, třeba už koncem února, tedy, když moc nemrzne. Osvětovou akci pořádala Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Boskovice na Blanensku. Návod jak správně ostříhat vinohrad a postarat se o vinohrad.

Vhodné pro naprosté amatéry. Rozeznáváme základní vedení větviček vinné révy. Každé vedení potřebuje jiný druh řezu, který provádíme koncem února po zimních mrazech. Rýnsko – hessenské vedení je nejčastější způsob středního vedení.

Vinohradnické a vinařské potřeby, technika a pomůcky eshop. Při hledání způsobu výsadby, resp. A taky je nutno se ohýbat k hroznům až k zemi, což u RH vedení všechno odpadá.

U vedení na hlavu zase odpadá starost s drátěnkou. Pěstování révy vinné v okrajových nevinařských. Vedení Vertiko se pro pěstování vybraných odrůd.

Vedení a řez révy vinné : možnosti použití vysokého vedení révy v našich . Vysoké vedení révy vinné Vysoké vedení révy vinné je spojeno sejménem Lenze Mosera z Rohrendorfu u Kremže, který byl tvůrcem a propagátorem těchto. VO: Réva vinná je vlastně liána.

Kláry v Praze, popis vedení vinné révy a některé i jak vypadají naživo. Obvyklé druhy vedení révy vinné. Rýnsko-hessenské vedení je tvar, u něhož se většinou aplikuje Guyotův řez. Při řezu dávejte pozor, aby byla rána vedena dále od pupenu, jinak by došlo k jeho poškození a zaschnutí . Je pochopitelné, že mechanizace prací se uplatňuje lépe na velkých plochách vinic, na nichž je realizováno takzvané vysoké vedení révy vinné. Na révu jsou určeny vinařské nůžky.

Způsoby vedení odpovídají nejen určitému systému a sponu, ale jsou i odpověď na požadavky pěstitelů. Ve všech evropských oblastech pěstování révy vinné se v závislosti na lokálních klimatic- kých podmínkách vyvinuly tradiční systémy vedení révy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *