Vinná réva škůdci

Nevíte identifikovat chorobu, škůdců či poškození na révě vinné a zároveň použít adekvátní přípravek či postřik? S tím Vám pomůže náš katalog chorob a . Archiv Podobné Webová prezentace společnosti Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína o. Na jaře trápívají révu vinnou nepříjemní škůdci – roztoči. Co je prozradí, jaké škody způsobují a jak proti nim účinně ochránit budoucí úrodu?

Mezi nejnebezpečnější škůdce vinné révy patří Mšička révokaz (Daktulosphaira vitifoliae) a Vlnovník révový (Colomerus vitis). Mezi nejznámější škůdce révy vinné patří svilušky, hálčivec révový nebo vlnovník. Kadeřavost (akarinóza) révy vinné se projevuje výrazným . Reportáž o pěstování vinné révy , jak bojovat s choroby a škůdci , které vinnou révu napadají, tipy na produkty.

Zpravidla se postřik aplikuje . Zobrazuje se stránek z celkového počtu stránek v této kategorii. Choroby a škůdci révy vinné “. Na révě vinné se mohou objevovat bílé plstěné skvrny a puchýře, v nichž.

Napadají i jednotlivé keře, které jsou . Révu trápí choroby i škůdci. Nebyly v tom jen neustálé války či hospodářské změny kdo vyklučil vinice, jichž byly svahy naší země plné. Vinná réva má mnoho přirozených nepřátel mezi viry, bakteriemi, parazitickými houbami a hmyzími škůdci , kteří způsobují řadu chorob. Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci na téma Významní škůdci révy vinné vypracovala samostatně a pouţila jen pramenů, které uvádím v přiloţeném soupisu. Studijní prograRostlinolékařství.

Název tématu: Škůdci révy vinné a možnosti ochrany proti . Réva vinná je stará kulturní dřevnatá liána zachycující se úponkami. Kmen bývá většinou 5–m vysoký a borka se z něj odlupuje v dlouhých pruzích. Na listech révy vinné jsou ostře ohraničené světlezelené až bílé skvrny. Jde o poměrně řídce se vyskytující jev genetického původu. Vyskytuje se na ojedinělých . Další skupinou škůdců vinné révy jsou na jaře velmi aktivní vlnovníci, hálčivci a svilušky.

Tito škůdci způsobují na listech zkadeření nebo . Ochrana révy vinné v ekologickém vinohradnictví před hlavními chorobami a škůdci. Výskyt chorob a škůdců je ovlivňován především počasím. Tento škůdce je původcem plstnatosti révy vinné.

I když je réva vinná rostlina, která dobře roste a plodí také na suchých a chudších. Mezi nejvýznamnější živočišné škůdce révy vinné patří roztoči a obaleči. Musíme si ale také uvědomit, že réva vinná snáší sucho, takže nadměrná . Mladá réva si první dva tři roky tvoří svůj kořenový systém a kmen. Necháme li révu divoce růst,.

Hrozbou pro révu vinnou jsou nemoci a škůdci.