Vsakovací systém

Vsakovací systém obsahuje vsakovací boxy, které se umisťují do země. Tím se vytváří obrovské prostory pro dešťovou vodu. Systém bodů se spojuje dohromady . Smyslem instalace vsakovacích systémů je snížit zatížení kanalizační sítě, odvádějící dešťovou vodu do čistírny odpadních vod.

Kvůli zavedení takzvaného.

Mezi progresivní řešení patří také půlkruhové tunelové zásobníky AS-KRECHT, které mají 1 zásobní kapacitu. V porovnání se štěrkem je tento systém. Nové vsakovací bloky jsou vyrobeny ze 1 recyklovatelného.

Na spoustě míst nestačí kapacita kanalizace k odvádění dešťové vody – součástí stavebního povolení je pak nařízení o nutnosti ponechání dešťových vod na . Tyto systémy obsahují vsakovací boxy a infiltrační tunely z polypropylenu, které se umisťují do země. Základní systém je takzvaný vsak, jindy nazývaný podmok. Jde o výkop vyplněný štěrkem, který funguje jako vsakovací jímka vody.

Nové technologie vsakovacích systémů řeší problém s nakládáním dešťové vody v místě srážek, čímž odlehčují kanalizačním stokám . Našimi vsakovacími systémy nabízíme inteligentní a spolehlivá řešení. Vsa- kovací systémy DRAINFIX jsou vhodné pro vsakovaní . Vsakovací a retenční systémy slouží k zachycování, zadržování a efektivnímu využití dešťové vody, případně k jejímu bezproblémovému vsakování do země. Vsakovací tunely jsou jednoduché řešení, když není povolen odtok dešťové vody do kanalizaceMožno použít jako bezpečnostní přepad z akumulační . ACO Stormbrixx – infiltrační systémy. Vsakovací blok Garantia 3l, vsakovací modul s možností osazení pod plochami s těžkým pojezdem.

Základním prvkem systému STORMBOX je plastová vsakovací jednotka, která v kombinaci s dalšími prvky vsakovacího systému. Flexibilní a vysoce účinný vsakovací tunel Sicker-Tunel 3byl vyvinut hlavně pro použití v soukromém sektoru jako ideální systém pro odvod dešťové vody z . Prodáváme vsakovací systémy pro odvodnění střech a ostatních ploch. Odvodnění zajišťují vsakovací tunely, vsakovací bloky a vsakovací jímky. Výrobce Wavin Ekoplastik nabízí ucelený sortiment zasakovacích a retenčních boxů Azura, Q-Bic a Q-BB.

Jedná se o modulové systémy , které se vyznačují . Velká část našeho státu je v současnosti pokryta zástavbou. V místech zástavby ovšem dochází k vsaku pouze 20ti až 30ti srážkových .

Originální vsakovací objekt s revizním tunelem. Modulární podzemní vsakovací objekty s křížovým. RAUSIKKO Box se využívá k zadržení, akumulaci a vsakování dešťových vod.

V současné době se nejvíce používají buď bloky nebo tunely, do kterých se svod ze střechy zaústí a pak se voda pomalu vsakuje do půdy. Možná zajímavá objemová sleva – na . Hospodaření s vodou Drenážní, vsakovací a filtrační systémy Vsakování dešťové vody Vsakovací klece .