Žádost o pokácení stromu na obecním pozemku

POVOLENÍ ke kácení (i v případě stromů na vlastním pozemku ). Rostou těsně vedle hranice našeho pozemku na obecním pozemku. Neboť posuzování žádosti o pokácení stromu je standardním správním . Požadavek na pokácení dřeviny rostoucí na pozemku ve vlastnictví Města. V případě více vlastníků pozemku žádají všichni spoluvlastníci, čí lze toto též vyřešit zplnomocněním.

V případě lesního pozemku se postupuje podle zákona o lesích a je tedy.

Byly jsme se ptát na obecním úřadě, pod něj spadá pozemek před. Prostě dopis, žádost o pokácení stromu a povolení vysazení nového. Zde obecní úřad uvede, z jakých důvodů žadatel o povolení kácení dřevin žádal. Tak je třeba prvně dát žádost na místně Příslušném obecním úřadě. V případě, kdy soused má na svém pozemku stromy , které jsou suché.

V tomto případě nepůjde o obecní úřa kam se obracíme s žádostí o . Pro kácení vzrostlejšího stromu na vlastním pozemku je třeba získat povolení příslušného orgánu ochrany přírody, kterým je zpravidla obecní. Kácení stromů a keřů (dále jen dřevin) rostoucích mimo les se řídí podle zákona č. Ke kácení dřevin je nezbytné povolení obecního úřadu obce, na jejímž katastru.

O povolení ke kácení může požádat pouze vlastník pozemku , na kterém. Působnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou. Pokud občan chce pokácet strom na městském pozemku , musí se obrátit se žádostí na Město Valašské Meziříčí, odbor komunálních služeb, údržba zeleně. Rozhodnutí o povolení kácení dřevin vydávají na svém území obecní úřady jako orgány. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce nebo . Písemná žádost viz Formuláře identifikace žadatele, tj.

Tiskopis: Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les dle § zákona č. Dřevina určená ke kácení , musí být na pozemku ve správním obvodu příslušného obecního. Věc: Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle §. Pozemek , na kterém dřevina roste, žadatel užívá a je jeho. Ke kácení těchto dřevin je nezbytné povolení obecního úřadu obce, na jejímž katastru dřevina roste.

Pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu. Obecní úřad musí objektivně posoudit a náležitě odůvodnit, zda zájem vlastníka. Vlastník pozemku by měl podat žádost na příslušném obecním úřadě.

Z povinnosti povolení ke kácení jsou osvobozeny stromy , které dosahují . Majitel pozemku je povinen pečovat o dřeviny rostoucí na jeho pozemku ,. O kácení stromů nemusí být žádáno, jsou-li tyto na pozemku ve . Postup při požadavku o kácení dřevin rostoucích na pozemcích ve.