Žádost o povolení kácení dřevin

Pro kácení na katastrálním území obce Tvorovice je tímto orgánem Obecní úřad Tvorovice. KÁCENÍ DŘEVIN- Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Věc : Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle § odst.

Pokyny k podání žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. VĚC : Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích.

Typ souboru: Univerzálně použitelný formát dokumentů, který je . K žádosti je třeba doložit: ▫ Doklad o vlastnickém vztahu (u pronajatých pozemků i nájemním vztahu). Právnické osoby doloží výpis z obchodního rejstříku mladší . Ke kácení dřevin rostoucích mimo les je nezbytné povolení OÚ Pustá Polom. Důvody kdy se nepodává Žádost o povolení ke kácení dřevin , ale Oznámení o . Místně příslušným orgánem . Formulář žádosti o změnu ÚPD. MIMO LES dle zákona ČNR č.

Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod. Jak mám postupovat, když potřebuji pokácet strom, rostoucí na mém pozemku na území Prahy 1. Zde obecní úřad uvede, z jakých důvodů žadatel o povolení kácení dřevin žádal a. Pokud obecní úřad obdrží žádost některého z občanských sdružení, jehož . Kácení stromů a keřů ) o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les může podat vlastník pozemku, na kterém předmětné dřeviny rostou, popř. To se vydává ve správním řízení.

Zobrazit výběr sloupců tabulky. Původní stránky hornilidec. Datum sejmutí: Zodpovídá: . Jméno a příjmení (název firmy):. V ostatních případech je třeba podat žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Pojmenování (název) životní situace.

Náležitosti žádosti o povolení kácení dřevin. ZP- Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les ( ve smyslu výše uvedeného zákona ) musí obsahovat stejné náležitosti jako žádost o povolení. Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les dle § zákona č. Obecní úřad Rychnov na Moravě povoluje kácení zeleně rostoucí mimo les dle zákona č.

Popis: Příloha k žádosti o KZS – Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les . OBECNÍ ÚŘAD DUBENEC, OKRES PŘÍBRAM. Kácení dřevin rostoucích mimo les podle § odst.